Våra tjänster

Katalog över alla svenska böcker

I Bokinfo finns böcker och läromedel i alla format från alla svenska bokförlag och även titlar från importörer av utländsk litteratur. Informationen kommer direkt från förlagen och uppdateras dagligen.

För att kunna ge återförsäljarna konsekvent och korrekt information kvalitetssäkrar vi böckernas metadata och lägger till ämnesklassifikation.

Det finns två sätt att ta del av katalogen: Via webben eller via FTP/API till ditt eget datorsystem.

 

Bokinfo på webben

På vår webbsida kan bokhandlare enkelt hitta och beställa böcker. Beställningarna vidarebefordrar vi direkt till distributörerna. Även bibliotek kan använda tjänsten för att hålla koll på kommande utgivning.

Varje förlag har sin egen inloggning till vår webbsida där de har överblick över sina titlar och kan se hur informationen presenteras för bokhandlarna. Mindre förlag, som distribuerar sina böcker själva, registrerar nya titlar och tar emot order via webben.

 

Bokförsäljningsstatistik

På uppdrag av Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen samlar vi in statistik över svensk bokförsäljning. Statistiken täcker större delen av allmänlitteraturen och bygger på dagliga rapporter från bokhandel, internetbokhandel, streamingtjänster, bokklubbar och dagligvaruhandel.

 
Här hittar du mer information om statistiken

 

Bokinfo digital

Via Bokinfo digital kan förlag distribuera e-böcker och nedladdningsbara ljudböcker till bland annat Storytel, Nextory och Bookbeat. Distributionen är kostnadsfri för förlag som registrerar metadata i Bokinfo.


Läs mer om Bokinfo digital.

 

Boklistor för bibliotek

För att underlätta bibliotekens inköpsplanering tar vi tillsammans med tidningen Svensk Bokhandel fram boklistor i Excel över de böcker som presenteras i katalogerna: Vårens, Sommarens och Höstens böcker. Listorna går att filtrera på bland annat förlag, utgivningsdatum och SAB-kod och är länkade till webbtjänsten och Adlibris.

 

FTP och API för artiklar och order

Artikelinformation och order går att leverera och hämta via vårt FTP. Det går även att registrera artiklar och hämta artikelinformation via API. Läs mer om våra filformat.

 

Bokinfo VCD

Förlag som säljer böcker till dagligvaruhandeln kan skicka artikelinformationen i form av varucertifikat via Bokinfo. Kontakta info@bokinfo.se för mer information.

 

Standarder för filformat och metadata

Innehållsrik och korrekt metadata hjälper böcker att sälja bättre. Grunden till bra metadata är tydliga och anpassade standarder. I samarbete med den svenska bokbranschen och kollegor i andra länder arbetar vi för att förbättra standarderna för bokmetadata.

 

Två gånger per år ordnar vi möten för den svenska bokbranschen där vi diskuterar förändringar och nyheter inom filformat och klassificering. Vi tar även upp andra metadatafrågor. Kontakta info@bokinfo.se om du är intresserad av att vara med!

 

ONIX och EditX 

ONIX heter filformatet vi använder för artikelinformation in till Bokinfo från förlagen och ut till återförsäljarna. EditX är filformatet för order.

ONIX och EditX utvecklas av organisationen för internationella bokbranschstandarder EDItEUR i samarbete med en referensgrupp där Bokinfo är Sveriges representant. 

 

Bokinfo-XML 

Bokinfo-XML är Bokinfos eget filformat för artikelinformation och order som är under avveckling och kommer att ersättas av ONIX och EditX. Vi tar inte längre emot artiklar i Bokinfo-XML.

Här hittar du tekniska specifikationer för våra filformat.

 

Definitioner av metadata

Vad är det för skillnad på en inbunden bok och ett kartonnage? Vad betyder att en bok är en "beställningsvara"? Tydliga definitioner är viktigt för bra metadata. Läs om våra standarder och definitioner här.

 

Ämnesklassificering

Alla böcker i Bokinfo har Thema- kod och Varugrupp. Svenska böcker är även klassificerade med SAB. Förlagen väljer en grundläggande Thema-kod när de registrerar en ny bok. Vi på Bokinfo kompletterar med flera och djupare Thema-koder, kontrollerar att Varugruppen är rätt och lägger till SAB-klassificering. Förlagen kan även lägga till nyckelord för att göra böckerna ännu bättre sökbara. 

  • Thema - Ett internationellt klassifikationssystem som underlättar förmedling av bokmetadata över språk och landsgränser samtidigt som det är enkelt att anpassa för nationella behov. Thema används bland annat för att sortera böcker ämnesvis hos nätbokhandeln.
    Thema utvecklas av Editeur och en internationell arbetsgrupp där Bokinfo är Sveriges representant.
  • Varugrupp - 62 övergripande ämnen som motsvarar bokhandlarnas hyllplacering. 
  • SAB - Klassificeringssystemet SAB används av de flesta folkbibliotek. Läs mer om SAB hos Kungliga biblioteket  
  • Nyckelord - Fria sökord som förlagen själva lägger in för att komplettera Thema-koderna och göra böckerna lättare att hitta.