Klassifikation

Alla böcker som registreras i Bokinfo blir ämnesklassificerade med Themakoder och Varugrupp. Vi lägger även till biblioteksklassificering enligt SAB och Dewey. För att komplettera klassificeringarna kan förlagen själva lägga till fria nyckelord. 

Thema
Thema är ett internationellt klassifikationssystem utformat för försäljning av böcker. Det är byggt för att underlätta handeln med böcker över språk och landsgränser. Samtidigt är det anpassat till nationella behov, varje land kan lägga till ämnen eller tidsperioder som är unika för det egna landet. Varje bok i Bokinfos databas får en eller flera Themakoder, de beskriver bokens ämne och vilken tid och geografisk plats den handlar om. Themakoderna används bland annat för att sortera böckerna ämnesvis hos nätbokhandeln. 

Thema administreras av standardiseringsorganisationen Editeur och utvecklas av en arbetsgrupp där Bokinfo är Sveriges representant. Thema är en utveckling av klassifikationssystemet BIC.

Läs mer om och ladda ner den svenska översättningen av Thema.
Interaktivt söksystem för Thema

Varugrupp
De 62 varugrupperna är en övergripande ämnesindelning som motsvarar bokhandlarnas hyllplacering. Varje bok kan bara placeras i en varugrupp.

SAB och Dewey
SAB och Dewey är de svenska bibliotekens klassifikationssystem.
Läs mer om SAB och Dewey hos Kungliga biblioteket  

Nyckelord
Nyckelorden är fria sökord som förlagen själva lägger in. Syftet med nyckelorden är att komplettera Thema-koderna som Bokinfo väljer. Nyckelorden ska göra böckerna bättre sökbara på nätet och motsvara de sökord man gissar att köparna använder. Nyckelord kan till exempel vara synonymer, namn på platser och personer, litterära genrer och modeord.