Orderbekräftelser

En orderbekräftelse är ett meddelande från förlaget till bokhandeln som talar om att en order är mottagen och vilka böcker som kan levereras. De förlag som tar emot order via mejl och Bokinfos webb skickar sina orderbekräftelser från ordermejlet eller sin orderinkorg. Förlag som tar emot order via fil skickar sina orderbekräftelser via filöverföring till Bokinfos ftp.

Bokhandeln kan se orderbekräftelserna i beställningshistoriken på Bokinfos webb. De bokhandlare som skickar order via fil till Bokinfo kan även hämta bekräftelserna via fil.

Specifikationer och exempelfiler

Specifikation orderbekräftelser från förlag

Exempelfil orderbekräftelser från förlag

Specifikation orderbekräftelser till bokhandeln

Exempelfil orderbekräftelser till bokhandeln